education in broad sense

education in broad sense
ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Bendriausioji pedagoginė kategorija – asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka. atitikmenys: angl. education in broad sense vok. Erziehung im breiten Sinne, f rus. воспитание

Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios. 2002.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • education in broad sense — ugdymas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Asmenybę kuriantis žmonių bendravimas sąveikaujant su aplinka bei žmonijos kultūros vertybėmis. Ugdymas – bendriausia pedagogikos kategorija, apimanti auginimą, švietimą, mokymą, lavinimą, auklėjimą …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • education in broad sense — ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Planingas kito asmens veikimas siekiant išugdyti tokias savybes, kurių jis dar neturi arba turi tik jų užuomazgą (pvz., tėvynės meilės ugdymas, jėgos ugdymas). Pagrindiniai vienas nuo… …   Sporto terminų žodynas

  • education in broad sense — ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslinga ugdytojo ir ugdytinio sąveika, brandinanti žmogaus biofizinę sandarą, psichiką, santykius, kultūrą ir dvasią. atitikmenys: angl. education in broad sense vok. Erziehung im… …   Sporto terminų žodynas

  • education in broad sense — ugdymas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tikslingas bendravimas, santykiavimas, sąveikavimas, poveikio darymas, dalyvavimas situacijų kaitoje dvasinės ir materialinės kultūros pagrindu. atitikmenys: angl. education in broad… …   Sporto terminų žodynas

  • education — /ej oo kay sheuhn/, n. 1. the act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally of preparing oneself or others intellectually for mature life. 2. the act or process of… …   Universalium

  • broad — 1 adjective 1 WIDE a road, river, or part of someone s body etc that is broad is wide: We went along a broad carpeted passage. | He was six feet tall, with broad shoulders and slender hips. | 6 feet/3 metres etc broad The track was three metres… …   Longman dictionary of contemporary English

  • broad — [[t]brɔ͟ːd[/t]] ♦♦ broader, broadest, broads 1) ADJ GRADED Something that is broad is wide. His shoulders were broad and his waist narrow... The hills rise green and sheer above the broad river. ...a broad expanse of green lawn. Ant: narrow 2)… …   English dictionary

  • Education of the Blind — • Includes statistics and history Catholic Encyclopedia. Kevin Knight. 2006. Education of the Blind     Education of the Blind      …   Catholic encyclopedia

  • Education in the United States — of America U.S. Department of Education Secretary Deputy Secretary Arne Duncan Anthony Miller …   Wikipedia

  • EDUCATION, JEWISH — This entry is arranged according to the following outline. Bibliography at the end of a section is indicated by (†). in the biblical period the nature of the sources historical survey the patriarchal period and the settlement the kingdom the… …   Encyclopedia of Judaism

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”